Disclaimer

Deze (web)site is eigendom van de ABC-Kroos.
ABC-Kroos is een handelsnaam van Aquatische Biomassa Concepten – Kroos BV.
Zij is geregistreerd onder nummer 57313857 bij de Kamer van Koophandel.

Instemming disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Informatie en content

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De informatie op deze site is uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u.
De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, en waar mogelijk worden deze vermeld.
Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.
Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking website

De ABC-Kroos kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert.
Wel doen wij daarvoor ons uiterste best en worden wij hierin ondersteund door professionals.
Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites.
De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid.
Behoudens deze disclaimer, zijn wij niet verantwoordelijk voor die informatie.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van de ABC-Kroos.
U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de ABC-Kroos en dat u de informatie ongewijzigd laat.

Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Vrijwaring

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Over de disclaimer

De uitgever, ABC-Kroos behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.
De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Laatste wijziging op: 1-9-2015