Archives

now browsing by author

 
Interreg logo

ABC-Kroos neemt deel aan Interreg project “De Blauw Keten”

In het Interreg Vlaanderen – Nederland project ‘Blauwe keten’ is praktisch onderzoek verricht naar blauwe kleurstof (fycocyanine) uit spirulina (algen) en eiwitten uit eendenkroos.
De eiwitten uit eendenkroos maar ook het kroos zelf ouden kunnen worden ingezet als veevoer. Het eendenkroos, dat lokaal en met een hoge opbrengst per vierkante meter geproduceerd kan worden, kan hiermee mogelijk de inzet van uit Zuid-Amerika geïmporteerde soja als veevoer vervangen.
Om meer kennis op te doen naar de mogelijkheden voor het toepassen van eendenkroos als veevoer is een studie uitgevoerd naar de vraag of vee wel bereid is om eendenkroos te eten en welke effecten dit heeft op het vee. Dit is onderzocht door middel van een literatuurstudie en een bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat hiermee geëxperimenteerd heeft. Daarnaast is onderzocht in hoeverre wet- en regelgeving van toepassing is op de verhandelbaarheid en de inzet van eendenkroos in de feed, food en non-food industrie.
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat men al sinds 1970 aan het experimenteren is met het voeren van eendenkroos aan vee. Er is onderscheid gemaakt tussen legpluimvee, vleespluimvee, varkens en koeien. Van de 25 bestudeerde rapporten bleek de meerderheid van de experimenten een positieve uitkomst te hebben, slechts 2 experimenten hadden enkel negatieve resultaten. Er kan dus voorzichtig gesteld worden dat de vier typen vee niet direct afgunst hebben van eendenkroos en dat dit, in ieder geval tot op zekere hoogte, geen negatieve effecten heeft op de ontwikkeling van het vee.
Naast het literatuuronderzoek zijn er ook twee bedrijven bezocht die al onderzoek hebben gedaan naar de productie van eendenkroos (en toepassing hiervan). Bij kringloopboerderij Ecoferm in Uddel is geprobeerd eendenkroos te kweken wat vervolgens zou moeten dienen al voer voor de kalveren. De productie van eendenkroos ging steeds beter maar bleek financieel gezien niet interessant genoeg. Twee kleine experimenten met het voeren van het eendenkroos aan de kalveren verliepen positief. Bloemkwekerij Franico in Hoogwoud had een kweekvijver ingericht voor de productie van eendenkroos. De productie verliep positief maar wet- en regelgeving vormde een belemmerende factor omdat het eendenkroos niet verhandeld of ingezet kon worden voor toepassingen in voeding.
Onderzoek naar wet- en regelgeving mbt verhandelbaarheid en het inzet van eendenkroos in de feed, food en non-food industrie liet zien dat eendenkroos (of zijn inhoudsstoffen) ingezet en verhandeld mogen worden in de feed industrie indien het voldoet aan de HACCP beginselen. Hiervoor moet het zijn aangemeld in het Feed Materials Register en er wordt voldaan aan de registratie- en traceringsplicht. Ook een GMP+ gecertificeerd bedrijf mag eendenkroos verhandelen en/of gebruiken in feed toepassingen. Eendenkroos is (nog) niet toegelaten als voedingsmiddel binnen de Europese Unie en kan daarom nog niet ingezet worden in de food industrie. Om eendenkroos wel in te kunnen zetten in de food industrie kan een aanvraag tot toelating van eendenkroos als voedingsmiddel gedaan worden bij de Europese Commissie.

zie ook het affiche van het project: DE BLAUWE KETEN

Wij waarderen uw privacy: Klik 2 keer om te delen: