februari, 2017

now browsing by month

 
IMVO convenant Plantaardige eiwitten januari 2017

Nederlandse koplopers tekenen IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten

Donderdag 26 januari 2017 zijn tijdens de VoedselTOP in den Haag de plannen voor het op handen zijnde IMVO-convenant Plantaardige Eiwitten gepresenteerd (noot: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
“De noodzaak om dierlijke eiwitten te gaan vervangen door of aan te vullen met plantaardige eiwitten wordt steeds duidelijker. De aarde kan de vraag naar dierlijke eiwitten, zoals in vlees, niet meer aan. De productie kost te veel water en put de bodem uit”, zegt minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nederland is koploper op het gebied van plantaardige eiwitten. Nederlandse Voedselproducenten en experts proberen plantaardige eiwitten neer te zetten als een gezond en voedzaam alternatief. Tijdens de VoedselTOP zetten ze samen met minister Ploumen en staatssecretaris Van Dam hun handtekening onder afspraken om samen op te trekken. Die afspraken moeten leiden tot een sectorbreed convenant.
ABC-Kroos bv is trots om samen* met maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstellingen en andere koplopers op het gebied van plantaardige eiwitten samen te werken aan IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten!

* Betrokken partijen zijn: De brancheorganisatie Het Planeet, Schouten Europe, ABC Kroos, MatureDevelopment, Smaackmakers, IUCN NL, Natuur en Milieu, FNV, Vrije Universiteit Amsterdam, ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Het proces wordt gefaciliteerd door The Terrace en MVO Nederland.